Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ & Η ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ ΚΡΗΝΗ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ


Στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης:
Τίτλος: ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ & Η ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ ΚΡΗΝΗ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ
Ὑπότιτλος: Ἱστορία, μύθοι καὶ θρύλοι
Συγγραφή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΩΝΗΣ
Έκδόσεις: ΤΟ ΔΟΝΤΙ, Φιλοποίμενος 36-42, 26221 Πάτρα, τηλ. 2614005077
Καλλιτεχνικὸς σχεδιασμός: Χρῆστος Ρούσσης
Διαστάσεις: 22×17 ἐκ.
Σελίδες: 256
ISBN: 978-618-5387-22-8


Τὸ παρὸν βιβλίο ἀποτελεῖ καρπὸ ἐρευνῶν καὶ ἀναζητήσεων ἀρκετῶν χρόνων, καὶ ἀναμφίβολα, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ ἕναν τόπο. Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη αὐτή –ἂν καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηριακὴ κινητήρια δύναμη– δὲν ἀρκεῖ. Χρειάζεται πολὺς κόπος καὶ μελέτη προκειμένου νὰ γίνει πράξη τὸ τοῦ Εὐριπίδου: Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν. Ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ μάθηση ἀναζητήσαμε μέσα σὲ ἱστορίες, θρύλους, μύθους, ἀφηγήσεις, γεγονότα, γράμματα, ἀρχεῖα, βιβλιοθῆκες κ.ἄ. καὶ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ τὴν παρουσιάζουμε σὲ τούτη τὴ μελέτη μας ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἱστορία καὶ τὴ μυθολογία τῆς Φιλιππείου κρήνης ποὺ οἱ Νεστανιῶτες καὶ οἱ Νεστανιώτισσες ἀποκαλοῦν Πέρα βρύση, καὶ τῆς γύρω περιοχῆς. Ἐξάλλου ἡ Φιλίππειος κρήνη εἶναι τὸ ζωντανὸ ἐκεῖνο μνημεῖο ποὺ ἑνώνει τὴ νεώτερη ἱστορία τῆς Ἀρκαδικῆς κώμης μὲ τὴν ἀρχαία, εἶναι –ἂν προτιμᾶτε– τὸ σημεῖο ποὺ τὸ ἀρχαῖο ἐκεῖνο «νῆμα» δένει μὲ τὸ νεώτερο καὶ συνεχίζει· εἶναι τὸ σημεῖο συνάντησής τους...
Στὴν παρούσα μελέτη μας λοιπὸν θὰ σκιτσάρουμε τὸ πορτρέτο μιᾶς κρήνης! Οὐσιαστικά, μὲ ἀφορμὴ μιὰ κρήνη, θὰ γνωρίσουμε τὶς θεότητες τῶν ὑδάτων, τὸν Ἵππιο Ποσειδώνα, τὶς Νύμφες, τὶς Νεράιδες, τοὺς Δρακοντοκτόνους ἥρωες, θὰ περιπλανηθοῦμε στὴν ἱστορία, στὴ γεωγραφία, στοὺς μύθους καὶ στοὺς θρύλους τῶν πηγῶν, τῶν ποταμῶν, τῶν κρηνῶν καὶ γενικὰ τοῦ γλυκοῦ γονιμοποιοῦ νεροῦ· τοῦ ζωογόνου ὕδατος, τοῦ κρουσταλλένιου δροσεροῦ νεροῦ ποὺ τόσο ἀπαραίτητο εἶναι γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὰ ζῶα, τὰ δέντρα καὶ τὰ φυτά· μὲ μιὰ λέξη, γιὰ τούτη τὴν Πλάση.
Παναγιώτης Καρώνης (ἀπὸ τὸ ὁπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου