Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ - «Εἶπαν ὁ κόσμος κι ὁ ντουνιᾶς»

ΕΙΠΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ Ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ
Εἶπαν ὁ κό᾿ μωρὴ Πανάγιω μου
εἶπαν ὁ κόσμος κι ὁ ντουνιᾶς,
ὠρέ, εἶπαν ὁ κόσμος κι ὁ ντουνιᾶς,
Πανάγιω μου δὲ μ᾿ ἀγαπᾶς.
Τ᾿ ἀντρός μου φτιά᾿ μωρὴ Πανάγιω μου
τ᾿ ἀντρός μου φτιάχνω τραχανά,
τοῦ φίλου μου τυρὶ κι αὐγά.
Τ᾿ ἀντρός μου στρώ᾿ μωρὴ Πανάγιω μου
τ᾿ ἀντρός μου στρώνω στρώματα,
μωρέ, τ᾿ ἀντρός μου στρώνω στρώματα
τοῦ φίλου μου παπλώματα.
Ἀντρὰς νὰ γι᾿ μωρὴ Πανάγιω μου
ἄχ! ἄντρὰς νὰ γίνει μάρμαρο.
Ἀντρὰς νὰ γίνει μάρμαρο
κι ὁ φίλος τριαντάφυλλο.
Γιὰ νὰ πατῶ μωρὴ Πανάγιω μου,
γιὰ νὰ πατῶ στὸ μάρμαρο,
γιὰ νὰ πατῶ στὸ μάρμαρο
νὰ κόβω τριαντάφυλλο.


Σχολιασμός:
Σατιρικὸ τραγούδι ποὺ ἀκούγονταν στὴ Νεστάνη σὲ διάφορες γιορτινὲς συνάξεις, κυρίως ὅμως κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀποκριᾶς.

Πηγὴ πληροφοριῶν:

Παναγιώτης Καρώνης, Τραγούδια τῆς Νεστάνης, Ἐκδόσεις Τὸ Δόντι, Πάτρα, 2013.
Video: Τραγουδάει ὁ Νεστανιώτης Δημήτριος Καρώνης.

© Copyright: Παναγιώτης Καρώνης 2018 καὶ Ἐκδόσεις Τὸ Δόντι, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου