Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ - «Ἐφώτισε μωρὴ Φωτεινὴ»

ΕΦΩΤΙΣΕ ΜΩΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ἐφώτισε μωρὴ Φωτεινὴ
ἐφώτισε ἡ ἀνατολή,
μωρ' κ' ἐχάραξε καὶ ἡ δύση
Βασίλω θὰ φωτίσει.
Πάν' τὰ πουλιὰ Βασίλω μου,
πάν' τὰ πουλάκια γιὰ βοσκή,
μωρ' κ' οἱ ἔμορφες στὴ βρύση
Βασίλω θὰ φωτίσει.
Παίρνω κ' ἐγὼ Βασίλω μου,
παίρνω κ' ἐγὼ τὸ Γρίβα μου,
ὦχ, καὶ πά' νὰ τὸν ποτίσω
τὴ Βασίλω ν' ἀπαντήσω.
Βρίσκω τὴν κο- Βασίλω μου,
βρίσκω τὴν κόρη κ' ἔπλενε
ὦχ, σὲ μαρμαρένια βρύση
Βασίλω θὰ φωτίσει.
Λίγο νερὸ ἡ Βασίλω μου,
λίγο νερὸ τῆς γύρεψα
ὦχ, καὶ μπόλικο μοῦ δίνει
μωρ' Βασίλω θὰ φωτίσει.

Τὸ τραγούδι εἶναι γνωστὸ σὰν τραγούδι τῆς ἀναγνώρισης, μιὰ καὶ αὐτὸς ποὺ ζητάει νερὸ ἀπὸ τὴν κοπέλλα εἶναι ὁ ξενιτεμένος ἄντρας της ποὺ ἐπέστρεψε, καὶ αὐτὴ δὲν τὸν ἀναγνωρίζει. Στὴν συνέχεια τῆς ἀποκαλύπτεται ἀλλὰ αὐτὴ ζητάει σημάδια, ποὺ αὐτὸς τῆς φάνερώνει, καὶ ἔτσι γίνεται ἡ ἀναγνώριση. Ἐδῶ, στὴν νεστανιώτικη παραλλαγή του, ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καὶ ἔχει γίνει ἕνα ἀπόλυτα ἐρωτικὸ τραγούδι ποὺ ξεκινάει περιγράφοντας τὶς ὀμορφιὲς τῆς φύσης καὶ τὶς πρωινὲς ἀσχολίες, γιὰ νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸ ἀντικείμενο τοῦ πόθου τοῦ ἀφηγητῆ, ποὺ δὲν θὰ μείνει ἁπλὸς πόθος, ἀφοῦ ἡ Βασίλω θὰ τοῦ δώσει τελικὰ «μπόλικο νερό».
Τὸ τραγούδι λέγονταν στοὺς ἀρραβῶνες ὅταν τὸ σόι τοῦ γαμπροῦ ἀποχωροῦσε ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς νύφης ποὺ γινόταν τὸ γλέντι, καὶ συνήθως ἡ ὥρα ποὺ τελείωναν τὰ γλέντια τοῦ γάμου ἦταν τὸ ξημέρωμα· ἀλλὰ ἀκούγονταν καὶ στὶς γιορτινὲς συγκεντρώσεις ποὺ προηγοῦνταν τοῦ γάμου, καθὼς καὶ στὸ γαμήλιο τραπέζι.


Πληροφορίες:

Video:
Τραγουδοῦν ὁ Νεστανιώτης Σωκράτης Καρώνης καὶ ἡ ΝεστανιώτΙσσα Κων/να Καρώνη.

© Copyright: Παναγιώτης Καρώνης 2018, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου