Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ (OLD PHOTOS OF NESTANI)


ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ
Ἡ κώμη τῆς Νεστάνης στὴ μακραίωνη Ἱστορία της ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἕναν ἀπίστευτο πλοῦτο παραδόσεων. Χωρίς πολλὰ σχόλια λοιπόν, παρουσιάζω ἐδῶ μιὰ σειρὰ φωτογραφιῶν μὲ τὴν παλιὰ Νεστάνη ἀπὸ τὸ προσωπικό μου ἀρχεῖο ἀλλά καὶ κάποιες ποὺ ἄντλησα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.
Ἀναφορὰ γίνεται στὸ θέμα καί, ὅπου μοῦ ἦταν γνωστό, στὰ πρόσωπα ποὺ εἰκονίζονται στὴν κάθε φωτογραφία. Τὸ πλούσιο ὑλικὸ τῶν διαφόρων ἀρχείων μὲ παλιὲς φωτογραφίες τῆς Νεστάνης, ἐπιβάλλει βέβαια νὰ ἐπανέρθουμε, μὲ μιὰ σειρά νέων ἀναρτήσεων, ἀφοῦ σὲ καμιὰ περίπτωση τὸ θὲμα δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαντληθεῖ μὲ τὶς παροῦσες φωτογραφίες. Ἐν καιρῷ ὅμως...
Παναγιώτης Καρώνης


Ἡ Νεστάνη Ἀρκαδίας, τὴ δεκαετία τοῦ '20. Φωτογραφία: Γ. Κομποχόλης. © ἀρχεῖο Γ. Κομποχόλη.


Χορὸς στὸ χοροστάσι Ἅλώνι τοῦ Παπαγιάννη τὴ δεκαετία τοῦ '40. Πιθανόν ἀποκριάτικος χορὸς ἢ χορὸς τῆς Δευτέρας τῆς Λαμπρῆς, ποὺ ἄν δὲν ἑορτάζονταν ὁ Ἅη Γιώργης -μιὰ καὶ ὡς γνωστὸν εἶναι κινητὴ ἑορτή- τὴν ἡμέρα ἐκείνη οἱ Νεστανιώτες καὶ οἱ Νεστανιώτισσες γιόρταζαν μὲ χορὸ καὶ τραγούδι στὸ κεντρικὸ αὐτὸ χοροστάσι τοῦ χωριοῦ.


Τὸ καφενεῖο τοῦ Γαλάνη- (Παπαδάκη) τὴ δεκαετία τοῦ '30.


Νέοι-νέες σὲ καλοκαιρινὸ χορὸ στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ. Ἀπὸ ἀρ. Βασίλειος Γεωργαρᾶς, Βασίλειος Ἀγγελόπουλος τοῦ Κων/νου, Δημήτριος Καρώνης του Παναγιώτη.


 
Ἀπὸ ἀριστερὰ: Βασίλειος Λιάπης τοῦ Κων/νου, Δημήτριος Ἀγγελόπουλος τοῦ Κων/νου καὶ Δημήτριος Καρώνης τοῦ Παναγιώτη.


Ἑορτὴ τοῦ Μαηθανάση, 2 Μαΐου 1963. Ἀπὸ ἀριστερά: Γιαννάκος Καρώνης τοῦ Ἀναστασίου, Ἐπαμεινώντας Λιάπης, Βασίλειος Ἀλεξόπουλος τοῦ Δημητρίου, Ἐπαμεινώντας Μπουγιουνέλος τοῦ Ἐλευθερίου. Καθιστς ὁ Σωκράτης Καρώνης τοῦ Παναγιώτη.


Χορὸς στὸ χοροστάσι Ἁλώνι τοῦ Παπαγιάννη, τὴ Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς τοῦ 1960. Ἀπὸ ἀριστερὰ: Σωκράτης Καρώνης του Παναγιώτη, Ἀναστάσιος Ἀρβανίτης τοῦ Ἰωάννη (Μητσιογράτσος, γνωστὸς καὶ ὡς Νέραϊδος), Νικόλαος Καραμήτος του Παύλου, Προκόπιος Λιάπης τοῦ Ἐπαμεινώντα.


Νεστανιώτες σε χορό.


 
Φουστανελοφόροι μπροστὰ ἀπὸ το Μνημεῖο τῶν Ἥρώων στὴν κεντρική πλατεῖα τοῦ χωριοῦ. Πιθανόν με ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου.


Φιγούρα τσάμικου χοροῦ.


Ἡ Οὐρανία Καρώνη μὲ τὸ γιό της Σωκράτη Καρώνη στὸν ἐορτασμό τῆς Δευτέρας τῆς Λαμπρῆς τοῦ 1960 στὸ χοροστάσι Ἁλώνι τοῦ Παπαγιάννη. Στὸ ἀριστερό ἄνω ἄκρο διακρίνεται ὁ Μητσιο-Γράτσος, ὁ Νέραϊδος (Δημήτριος Ἀρβανίτης).


Νέοι τοῦ χωριοῦ σὲ καφενεῖο μὲ τὶς μπύρες στὸ χέρι.


Νέοι τοῦ χωριοῦ σὲ καφενεῖο πίνουν μπύρες.


Δημήτριος Ρουμελιώτης (Κιρκιλὴς) ἡ σύζυγός του καὶ τὶς ξαδέλφες της ντυμένες ὅλες μὲ τὴν παραδοσιακὴ φορεσιὰ τῆς Νεστὰνης. Ἐπίσης τὰ μικρά, Κωστὴς καὶ Μαρία Μπόλου.


Ἀπὸ ἀρ. Παναγιώτης Καρώνης, Παναγιώτα Πανουσιέρη, Οὐρανία Καρώνη. Καί οἱ μικρὲς Οὐρανία καί Ἀσημοῦλα Πανουσιέρη, στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας. Ἀριστερά, διακρίνεται ἡ οἰκία τοῦ Ρεβελιώτη (νῦν Λέτσου), κτίσμα τοῦ 1852.


Ἑλένη Μαργιώλα-Ἀρβανίτη, Μαρία Μαργιώλα-Γιαννοπούλου, Ἄννα Παπαγιάννη-Μπαλῆ.


Μαρία Γιαννοπούλου-Μαργιώλα, Φωτεινὴ Λέτσου-Μαργιώλα, Κωνσταντίνα Λιάπη-Μαργιώλα.


 


Νεστάνη 26 Μαΐου 1931. Φωτογραφία τραβηγμένη μπροστὰ στὸ Ναό τῆς Ἀναλύψεως ποὺ βρίσκεται στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου τῆς Πανηγυρίστρας, καὶ σχετίζεται μὲ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ ποὺ εἶχαν γίνει ὀκτὼ μέρες πρίν. Εἶναι ἡ πρώτη λειτουργία τοῦ ναοῦ μετὰ τὰ ἐγκαίνια. Μεταξὺ ἄλλων διακρίνονται (ἀπὸ ἄρ. πρὸς δε.): Ὁ Τίμος Μπαλῆς, ὁ δικηγόρος Γιῶργος Παζιωτόπουλος, ὁ Κώστας Παπαδάκης (Γαλάνης) γονατιστὸς μὲ πουκαμίσα. Πίσω του ἡ Παρακευὴ Γαλάνη, ὁ Γιωργολιὰς (Μαντὰς) ποὺ διετέλεσαι καὶ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας. Ὁ Φουντάλας, ὁ Παπασταῦρος, ὁ γιατρὸς Ἰωάννης Σωτηρόπουλος (Γαρφαλὴς) καὶ τὰ δυὸ παιδιά του -Λούλης (Θεόδωρος) καὶ Γιῶργος. Καθιστοί: ὁ Ἀλέκος Παπασταύρου, Δημητρούλα Παπασταύρου, Κωτσιοπαζιώτης (αρ. μὲ τὸ ψαθάκι). Μεταξὺ Παπασταύρου καὶ Γαρφαλὴ (Σωτηρόπουλου) Ὁ Μητσιο-Καμάρας (Καραμήτος) που διετέλεσε καὶ αὐτὸς Πρόεδρος τῆς Κοινότητας. Δεξιὰ τους ὁ Παναγιώτης Ρεβελιώτης (Σοφούλης), Γιωργοκαμάρας, καὶ Βασίλης Δουμάζος (μὲ τὸ ἀνοιχτὸ βιβλίο καὶ τὴν πουκαμίσα). Δεξιὰ τοῦ γιατροῦ Σωτηρόπουλου ὁ δάσκαλος Δημήτριος Καραμήτος.Νίκος Παπαδάκης, Νίκος Ἀγγελόπουλος καὶ Ἀνδρέας Παπαδημητρίου.


Χορὸς στὸ χοροστάσι Ἁλώνι τοῦ Παπαγιάννη, πιθανόν τὴ Δεύτερη μέρα τοῦ Πάσχα.


Ἀπὸ τὴ βλαστολατρικὴ γιορτὴ τοῦ Ἅη Γιώργη. ὁ Μπαρμπα-Θανάσης Κουρουκλὸς σέρνει τὸ χορό στὸ ἁλώνι τοῦ μοναστηριοῦ.


Ἀπὸ τὴ βλαστολατρικὴ γιορτὴ τοῦ Ἅη Γιώργη. Χορὸς στὸ χορὸς στὸ ἁλώνι τοῦ μοναστηριοῦ.


Ἀπὸ τὴ βλαστολατρικὴ γιορτὴ τοῦ Ἅη Γιώργη. Χορὸς στὸ χοροστάσι Ἁλώνι τοῦ Παπαγιάννη,


Νεστανιώτισσες καὶ Νεστανιώτες ποζάρουν μὲ τὶς παραδοσιακὲς φορεσιές τους στὴ βλαστολατρικὴ γιορτὴ τοῦ Ἅη Γιώργη.


Μουσικοὶ -δυὸ κλαρίνα, ζουρνὰς καὶ νταούλι- σὲ προεκλογική ἐκδήλωση τοῦ ὑποφήφιου Τσαλδάρη (τὸ πρόσωπό του διακρίνεται στὴ φωτογραφία τῆς ἀφίσας ποὺ κρατάει ἕνας Νεστανιώτης). Φωτογραφία τῆς δεκαετίας τοῦ '20.


Μουσικοὶ -δυὸ κλαρίνα καὶ ζουρνὰς- σὲ προεκλογικὴ ἐκδήλωση τῶν ὑποφήφιων Τσαλδάρη καὶ Σπύρου Θ. Τσιακὸπουλου (τὰ πρόσωπά του διακρίνονται στὶς φωτογραφίες τῶν ἀφισῶν που κρατοῦν οἱ δυὸ Νεστανιώτες). Φωτογραφία τῆς δεκαετίας τοῦ '20.


Ἀθανάσιος ἈλεξόπουλοςἈπό ἀριστερά. Ὄρθιοι: Δημήτριος Μποροβήλος (Νικολιαλιᾶς), Χρήστος Τσιέλιος, Ἡλίας Τσιάμπας τοῦ Περικλῆ. Καθιστοὶ: Θεόδωρος Ἀρβανίτης (Ψαρός), Παναγιώτης Καρώνης του Ἰωάννη (Κουρέας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου