Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Ο Άη-Γιώργης της Νεστάνης τη δεκαετία του '50Ο «Νέραϊδος» για πολλά χρόνια κορυφαίος της πομπής των θυρσοφόρων  Εδώ ντυμένος με την παραδοσιακή στολή της Νεστάνης. Άη Γιώργης 1953. Κάθοδος της πομπής από το βράχο του Γουλὰ. Άη Γιώργης 1960. Χορός στο «Αλώνι του Παπαγιάννη». Άη Γιώργης 1958. Νεστανιώτισσες φέρουν βλαστούς αγριοσέλινου στα χέρια, πάνω στο βράχο του Γουλά. Άη Γιώργης 1954. Χορός στο «Αλώνι του Παπαγιάννη».
 Άη Γιώργης 1955. Χορός στο «Αλώνι του Μοναστηριού». Οι Νετσανιώτισσες κρατούν τα αργιοσέλινα στα χέρια και δεν φέρουν γκλίτσα.


 Άη Γιώργης 1951. Χορός στο «Αλώνι του Παπαγιάννη».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου