Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ - «Τὰ Λαμπροκύριακα (Λαμπροτσύριακα)»
Ἀπὸ τὴν πομπὴ τοῦ Ἅη Γιώργη, (Νεστάνη, 2012).


Ἀπὸ Λαμπριάτικο γλέντι, (Νεστάνη, 2018).

ΤΑ ΛΑΜΠΟΚΥΡΙΑΚΑ (ΛΑΜΠΡΟΤΣΥΡΙΑΚΑ)
Μά 'ρθαν τὰ Λαμποτσύριακα, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό.
Χριστέ καὶ ἀληθινέ μου, μά 'ρθε καὶ μιὰ Λαμπρίτσα.
Νὰ ρίξει ὁ Ἀπρίλης δυὸ νερά, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό,
Χριστέ καὶ ἀληθινέ μου, κ' ὁ Μάης ἄλλο ἕνα
νὰ δεῖς κουλούρες τὴ Λαμπρή, γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ τὸ Χριστὸ
Χριστὲ καὶ ἀληθινέ μου, καὶ προσφορὲς μεγάλες.
Στολίζει ἡ χήρα τὸν υἱγιό, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό.
Χριστὲ καὶ ἀληθινέ μου, νὰ πάει νὰ μεταλάβει.
Φορεῖ χρυσά, φορεῖ ἀργυρά, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό.
Χριστὲ καὶ ἀληθινέ μου, φορεῖ μαλαματένια.
Καὶ ἀπ' τὸ πολὺ τὸ στόλισμα, μάι τὸ Χριστό, μάι τό Χριστό.
Χριστὲ καὶ ἀληθινέ μου, κ' ἀπ' τὸ πολὺ μελάνι.
Ἐσφάλαρε1 τὸ χέρι της, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό.
Χριστέ καὶ ἀληθινέ μου, κ' ἐχύθει τὸ μελάνι
κ' ἔπνιξε ὁ νιὸς τὰ ροῦχα του, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό.
Χριστὲ καὶ ἀληθινέ μου, καὶ τὰ μεταξωτά του,
κ' εὐθεῖς τελάλη ἔβαλε, μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό.
Χριστὲ καὶ ἀληθινέ μου, κ' εὐθεῖς τελάλη βάζει:
Ποιὸς ἔχει μοσχοσάπουνο ποιὸς ἔχει ἄφράτο μῆλο
νὰ πλύνει ὁ νιὸς τὰ ρούχα του νὰ πάει νὰ μεταλάβει.

Σχολιασμός:
Τὸ τραγούδι λέγεται τὶς μέρες τοῦ Πάσχα, καθώς καὶ στὴν πομπή τοῦ Ἅη Γιώργη ὅταν οἱ θυρσοφόροι χορευτές κατεβαίνουν ἀπὸ τὸ βράχο τοῦ Γουλᾶ στὸ χωριό, πορευόμενοι μέσα στὴν ἀνοιξιάτικη φύση. Εἶναι τραγούδι χορωδίας/δρόμου καὶ δὲν χορεύεται. Τραγουδιόταν καὶ τραγουδιέται πάντα ἀπουσία μουσικῶν ὀργάνων.
Λέγονταν ἐπίσης ἀπὸ τὶς Λαζαρίνες, ὅταν τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου κουβαλοῦσαν ζαλωμένες τὰ βάγια ἀπὸ τὸ ὄρος Ἀρτεμίσιο -συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ τοπωνύμιο Μεγάλη λάκκα (Κλήδωνας)- στὴν ἐκκλησία καὶ στὸ μοναστήρι.
Ὅταν τὸ φαινόμενο τοῦ τσιτακισμοῦ ἧταν πολύ πιὸ ἔντονο τὸ τραγούδι λεγόταν «Λαμπροτσύριακα» καὶ τραγουδιόταν ὡς ἑξῆς: Μά 'ρθαν τὰ Λαμποτσύριακα / μάι τὸ Χριστό, μάι τὸ Χριστό. / Χριστὲ τσαὶ ἀληθινέ μου / μά 'ρθε τσαὶ μιὰ Λαμπρίτσα...

Σημειώσεις:
1. Ἔσφαλε.


Πηγὴ πληροφοριῶν:

ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ», Ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, Πάτρα, 2013.
© Copyright: Παναγιώτης Καρώνης καὶ Ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

VIDEO:
1) Πομπὴ τοῦ Ἅη-Γιώργη, 2012 - 2) Λαμπριάτικο γλέντι στὴν οἰκία τοῦ Σωκράτη Καρώνη, 2018. © Copyright: Παναγιώτης Καρώνης, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου