Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ - «Σήμερα βγῆκα νὰ χαρῶ»


ΣΗΜΕΡΑ ΒΓΗΚΑ ΝΑ ΧΑΡΩ
Σήμερα βγῆ- βρ' ἀμὰν ἀμάν, σήμερα βγῆκα νὰ χαρῶ,
σήμερα βγῆκα νὰ χαρῶ, ποιόν ἔδειρα ποιόνε βαρῶ;
τίνους ἐκα- βρ' ἀμὰν ἀμάν, τίνους ἐκακομίλησα,
τίνους ἐκακομίλησα, ποιανοῦ κορίτσι ἐφίλησα;
κι ἂν τὴν ἐφί- βρ' ἀμὰν ἀμάν, κι ἂν τὴν ἐφίλησ' ἂς τὸ εἰπεῖ,
κι ἂν τὴν ἐφίλησ' ἂς τὸ εἰπεῖ, δική της εἶναι ἡ ἐντροπή.
Mὲ φίλησες βρ' ἀμὰν ἀμάν,
μὲ φίλησες ναζιάρικό μικρὸ καὶ σκανταλιάρικο
μὲ φίλησες ἐδῶ κι 'κεῖ, ποὺ νὰ σὲ ἰδῶ στὴ φυλακή,
μὲ φίλησες καὶ σήμερα, ποὺ νὰ σὲ ἰδῶ στὰ σίδερα.

Τὸ τραγούδι λεγόταν στὴ Νεστάνη σὲ γάμους, στὴν πομπὴ πρὸς τὴν ἐκκλησία, ἀπὸ τὸ σόι τοῦ γαμπροῦ, κυρίως.
Ἐδῶ ὁ ἄντρας ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴν τιμιότητά του καὶ προκαλεῖ ὅποιον θέλει νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὸ ἀντίθετο. Δὲν περιμένει ὅτι μιὰ κοπέλα θὰ εἶχε τὸ θάρρος νὰ άποκαλύψει δημόσια τὴν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδὴ τὴ φίλησε. Σὲ παλαιότερες ἐποχές ἀκόμα καὶ τὸ φιλὶ ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ κάποια ἀτιμασμένη. Ἐδῶ βέβαια ἡ κοπέλα ποὺ ἔχει τὸ θάρρος νὰ ξεστομίσει κάτι τέτοιο ἔχει τὸ λόγο της ,γιατί νομίζει ὅτι ἔτσι θὰ τὸν ἐξαναγκάσει νὰ τὴν πάρει, ἀφοῦ ἕνας ἄντρας ποὺ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴν τιμιότητά του δὲν θὰ μπορούσε νὰ κάνει ἀλλιῶς.
Τὸ τραγούδι ὑπάρχει καὶ στὴν συλλογή τῆς Εἰρήνης Σπανδωνίδη, «Τραγούδια τῆς Ἀγόριανης», ἐκδόσεις Πυρσός, Ἀθήνα 1939. Στὴν καταγραφὴ τῆς Σπανδωνίδη παραλλάσσονται ἐλαφρά οἱ τελευταίοι στίχοι:
Mὲ φίλησες ἀδικητὴ ποὺ νὰ σὲ ἰδῶ στὴ φυλακή,
μὲ φίλησες καὶ σήμερα, ποὺ νὰ σὲ ἰδῶ στὰ σίδερα.

Πηγὴ πληροφοριῶν

ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ», ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, Πάτρα, 2013.
Video:Τραγουδάει ὁ Νεστανιώτης Σωκράτης Καρώνης.

© Copyright: Παναγιώτης Καρώνης καὶ ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου