Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ - «Στὸ Λυκόρεμα στὸ ρέμα (Κοτρωνιάς)»


ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
Στὸ Λυκό~ μώρε Κοτρωνιά, στὸ Λυκόρεμα στὸ ρέμα
στὸ Λυκόρεμα στὸ ρέμα, κόντεψα νὰ χύσω αἷμα,
φτιάχνει ὁ Κο~ μωρέ Κοτρωνιά, φτιάχνει ο Κοτρωνιὰς καλύβι
φτιάχνει ὁ Κοτρωνιὰς καλύβι Παραβάντης δὲν ἀφήνει.
Πάει καὶ ἡ Κο!~ μωρὲ Κότρωνιά, πάει καὶ ἡ Κοτρωνιοῦ ἡ μπιρμπάσαα1
Πάει καὶ ἡ Κοτρωνιοῦ ἡ μπιρμπάσα μὲ μιὰ βεδουρίτσαα2 πράσα:
-- Κάτσε Δη~ μωρὲ Κοτρωνιά, κάτσε Δήμαρχε νὰ φάμε τὸ καλύβι δὲν χαλάμε.
-- Μάειδε τρώγω μάειδε πίνω μάειδε τὸ καλύβι ἀφήνω.
-- Τὸ καλύβι μὴ χαλᾶς τὶ θὰ γίνει σαματᾶς.
Ἔλα Δήμαρχε νὰ φᾶς τὸ καλύβι μὴ χαλᾶς.
-- Δὲν εἶναι 'δῶ μώρε Κοτρωνιὰ δὲν εἶναι 'δῶ τὰ Τσιπιανά,
δὲν εἶναι 'δῶ τᾶ Τσιπιανὰ νὰ τρῶς κατσίκια καὶ ἀρνιὰ
ἐδῶ τὲ λέν' Ψηλ' Ἅη 'λιᾶ καὶ τὸ κατέχουν τρία χωριὰ
καὶ τὸ κατέχουν τρία χωριά, Μπούγα, Τουρνίκι καὶ Καρυά.
Σχολιασμός:
Τραγούδι χορωδίας/τοῦ δρόμου, ἔχει καταγραφεῖ καὶ ἀπὸ τὸν Σωτήρη Τσιάνη στὴ Νεστάνη τὸ 1959, καὶ ὑπάρχει στὸ βιβλίο του «Folk songs of Mantineia», (Δημοτικὰ τραγούδια τῆς Μαντινείας), Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1965.
Τὸ τραγούδι ἀναφέρεται σὲ ἀληθινὸ γεγονὸς ποὺ ἔγινε στὸ Λυκόρεμα ἤ Μπουφόρεμα, περιοχὴ κοντὰ στὰ χωριὰ τῆς Ἀργολίδος, Τουρνίκι καὶ Ἅη-Στέφανο, τοπωνύμιο ποὺ βρίσκεται Β.Α. τῆς Νεστάνης καὶ ἀνήκε στὸ Δήμο Υσιῶν μὲ πρωτεύουσα τὸν Ἀχλαδόκαμπο.
Ὁ Δήμαρχος Ἀχλαδόκαμπου στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται τὸ τραγούδι ἧταν ὁ Νικόλαος Παραβάντης, ὁ ὁποῖος ἀπομάκρυνε τὸν Κοτρωνιὰ ἀπὸ τὸ στανοτόπι του ἀφοῦ τὸν ἀποζημίωσε μὲ χρήματα ποὺ διέθεσε ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἡ ὁποία καὶ οἰκειοποιήθηκε τὸ στανοτόπι. Ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκδοχὴ ποὺ λέει ὅτι τὸ στανοτόπι δωρίθηκε στὴν ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς κληρονόμους τοῦ Κορτωνι.

Σημειώσεις:
1. Ἡ πονηρή, αὐτὴ ποὺ δὲν γελιέται εὔκολα.
2. Σκεύος μὲ τὸ ὁποῖο μετέφεραν φαγητό, προκειμένου νὰ τρώνε στὶς ἐργασίες τους.


Πηγὴ πληροφοριῶν:

ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ», ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, Πάτρα, 2013.
Video: Τραγουδάει ὅμιλος ἀπὸ Νεστανιώτισσες καὶ Νεστανιώτες
Φωτογραφίες video: Ἀρχεῖο Παναγιώτη Καρώνη
© Copyright: Παναγιώτης Καρώνης καὶ ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου