Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ - «Δὲ θέλω 'γὼ, παράδεισο»


ΔΕ ΘΕΛΩ 'ΓΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Δὲ θέλω 'γὼ, παράδεισο,
Θανάσω μώρ' Θανάσω
δὲ θέλω ἐγὼ ν' ἁγιάσω.
Μόν' θέλω τὴ μεσούλα σου,
Θανάσω μώρ' Θανάσω
σφιχτὰ γιὰ ν' ἀγκαλιάσω.
Πὄχεις κορμὶ γιὰ φόρεμα,
Θανάσω μώρ' Θανάσω
καὶ μέση γιὰ ζουνάρι.

Σχολιασμός:
Στὸ περί ἔρωτος «Συμπόσιον» τοῦ Πλάτωνα ὁ Σωκράτης ἀναφερόμενος στὰ λόγια τῆς Διοτίμας γιὰ τὸν Ἔρωτα, τοῦ προσδίδει τὸν χαρακτηρισμὸ δαίμον καὶ δὲν τὸν ἀναφέρει ὡς θεό, μᾶς παραδίδει δὲ ὅτι ὁ Έρως εἶναι γιὸς τοῦ Πόρου καὶ τῆς Πενίας. Ἀπὸ τὴν μητέρα του Πενία ἔχει κληρονομήσει τὶς στερήσεις, τὴν ἀσχήμια, τὰ κακοποθήματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν πατέρα του τὴν εὐμήχανον ἐπαύξηση καὶ χρησιμοποίηση τῶν πνευματικῶν δυνάμεων, τὴν τεράστια γοητεία ποὺ ἐξασκεῖ εἰς τὰς ψυχάς, τὸν πληθωρισμόν σφρύγους καὶ ζωτικότητος ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἐρωτευμένον. Ἔτσι ἡ ὅλη του ζωὴ εἶναι διαρκὴς παλίρροια μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου, θαλερότητας καὶ μαρασμοῦ, ἐλπίδων καὶ ἀπογοητεύσεων, ὅπως γενικῶς ἡ ζωὴ κάθε πνευματικοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἡ ὁρμή τῆς ψυχῆς του ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς θνητῆς του ὑπάρξεως καὶ ὅμως ἐπηγάζει ἐξ αὐτής.
Αυτὰ ἔγραφε -μεταξύ ἄλλων- ὁ Ἰωάννης Συκουρτής στὴν σπουδαία μετάφραση καὶ ἐρμηνεία του γιὰ τὸ «Συμπόσιον» τοῦ Πλάτωνα, (ἔκδοση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 1934 ἀνατύπωση Βιβιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 1992).
Τὸ ἀρκαδικὸ τραγούδι ποὺ παρουσιάζουμε ἐδώ περικλείει ὅλη τὴν ἐπιθυμία καὶ τὸν πόθο ποὺ νιώθει κάθε ἀνθρώπινο ὄν γιὰ ἔρωτα. Ἀρνείται ὁποιαδήποτε καταπίεση τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας, ἀπὸ ὅπου καὶ ἄν αὐτὴ προέρχεται, μιὰ καὶ ὁ λαός μας καλὰ γνωρίζει ὅτι κάτι τέτοιο δὲν σημαίνει -σὲ καμιὰ περίπτωση- σύνεση, οὔτε εὐτυχία, ἀλλὰ ἄρνηση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Πάρ' ὅλες τὶς ἀπαγορεύσεις λοιπὸν ποὺ ἡ ἰουδαϊκο-χριστιανική θρησκεία προσπάθησε νὰ ἐπιβάλει στὸν ἄνθρωπο δὲν θὰ καταφέρει νὰ κάμψει τήν ἐπιθυμία αὐτή. Ἐξάλλου εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ ἔρωτας εἶναι ἀπὸ μόνος του θεότητα -αὐτὸ μᾶς δίδαξαν οἱ ἀρχαίοι Ἕλληνες- καὶ μάλιστα μεγάλη!!

Πηγὴ πληροφοριῶν:

ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ», ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, Πάτρα, 2013.
Video: Τραγουδάει ὁ Νεστανιώτης Σωκράτης Καρώνης
Δημιουργία video: Παναγιώτης Καρώνης.
Εἰκόνες video: Παραστάσεις ἀπὸ ἐρυθρόμορφα ἀττικὰ ἀγγεία 5ου-4ου αι. π.Χ. Λεπτομέρεια τῆς τοιχογραφίας ἀπὸ τὸν «Τάφο του δύτη», ποὺ ανακαλύφθηκε τὸ 1968 στὴν ἀρχαία πόλη Paestum τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας καὶ τοιχογραφία ἀπὸ τὴν Πομπηία.

© Copyright: Παναγιώτης Καρώνης καὶ ἐκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου